top of page

Search Results

92 items found for ""

 • POLISH SATURDAY SCHOOL GALLERY | PolishClubofAtlanta

  Polish Saturday School School year start ceremony 2023 School year start ceremony 2023 School year start ceremony 2019/2020 ​ Valentines day 2018 ​ Santa Claus visit 2017 School year start ceremony 2017/2018 2022 school year end School year end 2022 School year start ceremony 2018/2019 School year ending ceremony 2017/2018 Polish School students present "Na Straganie" by Jan Brzechwa Our students get their first Id in 2017 School year start ceremony 2022 ​ Pumpkin painting 2019 ​ Roller skate fun 2018 ​ Teachers day 2017 ​ School trip to the dairy

 • BOARDELECTIONS | PolishClubofAtlanta

  BOARD ELECTIONS Dear Members, Sponsors and Friends of the Polish Club of Atlanta, Based on the request from the Polish School parents, the election for the Board of the Polish Club is rescheduled till April 20-21 due to Spring Break and the April 15th tax deadline. We hope this date will be better for everyone. ELECTION DETAILS: Date: April 20-21, 2024 Location: Online, all members will receive individual link for voting; personally, or at the Polish Church in Lawrenceville after the mass WHY VOTE? Your participation in the Election is crucial for the continued success and development of our Polish community in Atlanta. The Polish Club needs you to continue it's activities. CANDIDATE NOMINATIONS: We invite everyone to consider running for the Board. If you have a passion for our Polish heritage and a commitment to fostering a sense of community, we encourage you to join the Board. NOMINATION PROCESS: Interested candidates should submit their nominations to Barbara Leszczyńska e-mail: aksy60@gmail.com . All candidates must be current members of the Polish Club of Atlanta. BOARD POSITIONS: Currently there are following positions in the Club's Board: President Vice President Director of the Polish School Secretary Treasurer Communication Media Director Director of the Organization of Club Events VOTING PROCESS: Voting will take place on the election dates online, personally at St. Margueritte Douville Church in Lawrenceville after mass on Sunday, the 21st, and in the Polish School on Saturday, the 20th of April Only current members and sponsors are eligible to vote We vote for the entire Board, and then the Board self-constitutes and elects the president, vice president, treasurer, secretary, and school director. Others are directors of those activities that they want to lead Anyone who has not yet joined the Club or did not renew membership please do that as soon as possible in order to vote. Link to membership signup: https://givebutter.com/jgvlDo Thank you for your commitment to the Polish Club of Atlanta!

 • BOARD | PolishClubofAtlanta

  Board President - Maciej Smusz Vice-President / Director of the Polish School - Agnieszka Błędniak Financial Director / Treasurer - Michal Adamczyk Secretary - Steve Joyce Communication Media Director - Mirka Nawara Director of the Organization of Club Events - Martyna Mońko ​ Director of Programming & Member Engagement - Agnieszka Mejsner

 • PARENTS OR GUARDIANS DECLARATION | PolishClubofAtlanta

  Parents or guardians declaration Heading 2 Please read the below information carefully, selecting agree is equal to signingning the declaration I agree that parents and guardians are not allowed in the classrooms during school time, except for drop off and pick up time and except for persons assisting the teachers, or at a teacher’s request. KAZIMIERZ PUŁASKI POLISH SATURDAY SCHOOL I declare that I have been informed that the students of the Polish Saturday School in Atlanta are not allowed to leave the School premises during school sessions without a teacher or a member of the School Staff’s permission. I release the School from any and all legal responsibilities and obligations if my child leaves the school premises on his/her own accord. I declare that I am familiar with the terms and conditions of paying School tuition and other payments and reimbursements, and that I shall pay all the applicable fees in a timely manner. ​ I declare that I have been informed of the parents and guardians’ duty to clean the School premises, and that I accept the duties and responsibilities. ​ I give permission for my child/children to take part in the events and parties organized by the Polish Saturday School in Atlanta. I acknowledge that I shall be responsible for any damage caused by my child on the School premises and any costs related to it. First name of parent or guardian Last name of parent or guardian Selecting the below field means you agree to this declaration and that you signed it Agree Submit declaration and sign it Clicking on "Submit declaration and sign it" will send it automatically to our mail address

 • SCHOOL CALENDAR | PolishClubofAtlanta

  SCHOOL CALENDAR April 2024 No School (Spring Break) 04/06/2024 Classes 04/13/2024 Classes 04/20/2024 Field trip (Outdoor Classes) 04/27/2024 May 2024 Classes 05/04/2024 Classes 05/11/2024 End of School Year 05/18/2024

 • TASTE OF POLAND 2017 | PolishClubofAtlanta

  Taste of Poland 2017 Serdecznie dziękujemy wspanialym wolontariuszom, ktorzy opiekowali sie projektem dla dzieci “Ksiazeczka Zuchowa” podczas Festiwalu Taste of Poland! A oto krotki film o naszych festiwalowych zuchach. Taste of Poland 2017 Play Video Play Video 06:18 Taste of Poland 2017 ZUCH BOOKLET PROJECT Taste of Poland Festival in Norcross, Georgia - an Annual Fundraiser for the Casimir Pulaski Polish Saturday School Photo Credit: Agnieszka Sulewska, Barbara Rouse Photography, Paulina Jezierska Taste of Poland Festival 2017 - ZAKAZANA POLSKA / FORBIDDEN POLAND 1939-1944 Wybuch wojny na krótko zjednoczył narodowych i sanacyjnych antagonistów w harcerstwie - wspólnie powołano w Warszawie Pogotowie Harcerzy, które miało współpracować z wojskiem i służyć pomocą ludności cywilnej. Jednak grupie zbliżonej do piłsudczyków zabrakło woli porozumienia, co zaznaczyło się w czasie zakładania struktur harcerskich w konspiracji - Szarych Szeregów. W kierownictwie Szarych Szeregów, w którym przeważali harcerze znani ze swych sanacyjnych i lewicowych przekonań (Aleksander Kamiński, Florian Marciniak), nie znalazł się ani jeden przedstawiciel nurtu narodowego. W tej sytuacji 27 października 1939 roku w Warszawie z inicjatywy Stanisława Sedlaczka powstała nowa organizacja - Harcerstwo Polskie, pod konspiracyjnym kryptonimem "Hufce Polskie". Harcerstwo Polskie różniło się zasadniczo od Szarych Szeregów w poglądach na metody prowadzenia bieżącej działalności harcerskiej. Było mniej zmilitaryzowane, nie wprowadzono regulaminów i stopni wojskowych, lecz zachowano przedwojenne programy wychowawcze i stopnie harcerskie. Kierownictwo Szarych Szeregów, wychodząc z założenia, że wojna szybko się skończy, chciało zaangażować młodzież w bieżącą walkę, natomiast harcerstwo narodowe stało na stanowisku, że wojna wyniszcza młode pokolenie fizycznie i moralnie, należy więc młodzież przed nią chronić. HP pozostało organizacją stricte harcerską, której działalność opierała się na zbiórkach, wycieczkach oraz organizacji obozów letnich pod przykrywką kolonii Rady Głównej Opiekuńczej. Przez cały czas okupacji w drużynach i zastępach trwała praca harcerska, choć nie używano mundurów i odznak. Cotygodniowe zbiórki w mieszkaniach prywatnych wypełniały gawędy ideowe, zajęcia techniczne i śpiew. Młodzi zdobywali sprawności opracowane jeszcze przed wojną. Organizowano obchody świąt narodowych i konspiracyjne parady. Harcerstwo Polskie wraz z innymi podziemnymi organizacjami młodzieżowymi uczestniczyło w Akcji "M" polegającej na prowadzeniu pracy opiekuńczej i wychowawczej wśród niezorganizowanej młodzieży, która w czasie wojny najbardziej była narażona na demoralizację, np. harcerki pracowały w świetlicach dla dzieci i koloniach prowadzonych przez RGO. Kierownictwo HP zgadzało się na udział w walce harcerzy starszych, którzy byli lepiej ukształtowani psychicznie i bardziej odporni na demoralizację. Podczas gdy starsza młodzież odbywała kursy strzelania, kończyła podchorążówki w NSZ i NOW, młodsi harcerze byli przygotowywani do zadań pomocniczych - przechodzili kursy sanitarne, sygnalizacji, terenoznawstwa. Niezależnie od działalności harcerskiej członkowie HP brali udział w kolportażu prasy podziemnej i w akcjach małego sabotażu, m.in. rozlepiając plakaty, rozrzucając ulotki, malując napisy na murach, np.: "Komuna wróg Boga i Narodu", "Hitler + Stalin = dwaj bandyci", "Katyń = Oświęcim". Słynne hasło: "PPR - Płatne Pachołki Rosji" było autorstwa harcerza HP Jana Lilpopa. Prowadzono ożywioną działalność wydawniczą. Od 1943 roku Harcerstwo Polskie współpracowało z "Warszawskim Głosem Narodowym" (organem Okręgu Stołecznego SN) w redagowaniu "Młodej Polski" - jednego z ważniejszych pism konspiracyjnych młodzieży. Po zajęciu kraju przez III Rzeszę i ZSRR harcerstwo przeszło do działań konspiracyjnych. Organizacja męska działała pod kryptonimem Szare Szeregi (utworzone 27 września 1939 roku), realizując program wychowania: Dziś - Jutro - Pojutrze (Dziś - bieżąca walka konspiracyjna, Jutro - powstanie przeciwko okupantowi, Pojutrze - odbudowa wolnej Polski). Pierwszym Przewodniczącym Szarych Szeregów był ks. dr hm. RP Jan Paweł Mauersberger. Nazwa Szare Szeregi powstała w Poznaniu,od skrótu SS, którym były podpisywane przez poznańskich harcerzy z "UL Przemysław" ulotki informujące przesiedleńców niemieckich z Litwy, Łotwy i Estonii, Besarabii, przetransportowanych do Kraju Warty, Reichsgau Wartheland, Warthegau, iż zamieszkali w domach, mieszkaniach Wielkopolan wywiezionych do prac w Rzeszy lub Obozów Koncentracyjnych. Play Video Play Video 15:56 Taste of Poland Festival 2017 W sobotę 14 października odbył się kolejny Taste of Poland Festival. Festiwal był okazją do poznania i doświadczenia polskiej kultury i historii. Wspaniałe dania przygotowane przez wolontariuszy, piękne dekoracje oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych były zgodne z tematem zakazanej Polski lat 1939-1945. Muzyka, tańce, kostiumy, oraz gry i zabawy dla dzieci pokazywały jak niezmiernie trudny, ale też bogaty w doświadczenia i ciekawy był to dla Polski okres.

 • STUDENTINDUCTION2023 | PolishClubofAtlanta

  Thank you Jacek Siemianowicz for taking photos of the 2023/2024 Polish School Student Induction!

 • FALL IN LOVE WITH POLAND BY NIGHT | PolishClubofAtlanta

  Photography exhibit "Fall in Love with Poland by Night" by Krzysztof Masiuk.

bottom of page