Kto może otrzymać legitymację?

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie. Do otrzymania legitymacji uprawnieni są uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły w Norcross którzy uczęszczają do naszej szkoły jeden rok lub dłużej.

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

- 37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

- 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

- do muzeów,

- do parków narodowych. 

Jak uzyskać legitymacje szkolną ucznia?

Aby uzyskać legitymacje szkolną ucznia należy wydrukować i wypełnić wniosek a następnie przekazać go dyrektorce lub nauczycielowi Polskiej Sobotniej Szkoły w Norcross. 

 

Więcej informacji na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

button.png

HELP OUR CLUB TO GROW AND DEVELOP

About us

We are a non-profit organization focused on education and cultural enrichment. We operate within the metro Atlanta area.

We run the Polish Saturday School for children and adults, where Polish language, Polish history and culture are taught.

Address

7742 Spalding Drive / Suite # 428

Norcross, GA 30092

770-299-9767

© 2019. All rights reserved