Polska Sobotnia Szkoła im. Kazimierza Pułaskiego została założona w marcu 1997 roku przez panią Marylę Adamczyk. Od września 1998 roku funkcjonuje pod patronatem Polskiego Klubu w Atlancie. Szkoła nosi imię Generała Kazimierza Pułaskiego, bohatera w walkach o niepodległość Polski i Ameryki.

 

Szkoła oferuje lekcje języka polskiego dla dzieci i dorosłych. Poziom nauczania jest dopasowywany do poziomu znajomości języka w grupie, aby każdy uczeń mógł w pełni skorzystać z zajęć. Obecnie Polska Sobotniej Szkoła w Atlancie ma 6 klas dzieci w wieku szkolnym, 2 klasy doroslych i 8 nauczycieli.

 

Zajęcia szkolne odbywają się od września do maja w soboty od 10:00 do 13:00. Zajęcia odbywają się zawsze w budynku C w Norcross Elementary School. Wejście do tego budynku jest na ulicy Born Street (obok placu zabaw). Na tej samej ulicy znajduje się też parking.W celu znalezienia budynku na mapie prosimy wejść na stronę google maps i wkleić
następującą treść: 33.944594,-84.207470

 

Adres szkoly: 150 Hunt St, Norcross, GA 30071

 

Klasy spełniają wszelkie wymagania potrzebne do zapewnienia edukacji o dobrym standardzie i w bezpiecznych warunkach (szkoła jest ubezpieczona). 

 

Fundusze na działalność szkoły pochodzą od sponsorów prywatnych i firm oraz rodziców naszych uczniów. Polski Klub w Atlancie corocznie organizuje imprezy fundraisingowe na rzecz szkoły, jak festiwal Taste of Poland, Polskie Triwia i pikniki.  Całkowity dochód z tych przedsięwzięć jest przeznaczony na potrzeby Szkoły.

 

 

The Casimir Pulaski Polish Saturday School was founded in March 1997 by Mrs. Maryla Adamczyk. Since September 1998, it has been operating under the patronage of the Polish Club in Atlanta. The school is named after General Kazimierz Pułaski, a hero in the battles for the independence of Poland and America.

The school offers Polish lessons for children and adults. The level of teaching is adjusted to the level of language proficiency in the group so that each student can fully benefit from our programme. The Polish Saturday School in Atlanta has 6 classes for children, 2 classes for adults, and 8 teachers.

 

Classes take place from September to May on Saturdays from 10:00 to 13:00. Classes are held in Building C at Norcross Elementary School. The entrance to this building is on Born Street (next to the playground). There is also a car park on the same street. In order to find a building on the map, please go to the google maps website and paste it the following text: 33.944594, -84.207470

 

School address: 150 Hunt St, Norcross, GA 30071

 

The classes meet all the requirements needed to provide education of a good standard and in safe conditions (the school is insured). Funds for the school's activities come from private sponsors and companies as well as parents of our students. The Polish Club of Atlanta annually organizes fundraising events for the school, such as the Taste of Poland festival, Polskie Triwia and picnics. The total income from these ventures is intended for the needs of the School.

Nasz patron Kazimierz Pułaski

Kazimierz Pułaski na ziemiach polskich

 

Kazimierz Pułaski urodził sie 4 marca 1754 roku w nieistniejącyhm już dworku Pułaskich w Warszawie w pobliżu dzisiejszego adresu ul. Nowy Swiat 53 róg u. Wareckiej.

 

W latach 1768-1772 był jednym z dowódów Kofederacji Barskiej, utworzonej 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu. Celem confederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, obrona wiary katolickiej i niepodlełości Rzeczypospolitej. 

16 stycznia 1771 roku zmusił wojska rosyjskie do odwrotu w bitwach po Częstochową.

3 listopada 1771 roku miało miejsce porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który oskarżył konfederatów o królobójstwo.

W 1772 roku, po rozwiązaniu Konfederacji Barskiej, Kazimierz Pułaski opuścił Polskę.

7 czerwca 1773 roku został oskarżony o udział w porwaniu króla i zaocznie skazany na karę śmierci. Wyrok był anulowany w 1792 roku.

Kazimierz Pułaski w Ameryce

23 lipca 1977 roku dopłynął do wybrzeży Ameryki a w sierpniu dołączyl do wojsk Jerzego Waszyngtona.

11 września 1777 roku wziął udział w swej pierwszej bitwie przeciwko Anglikomn nad rzeką Brandywine, w której uratował życie Generałowi Waszyngtonowi, zabezpieczając jego odwrót.

15 września 1777 roku został promowany na Generała Brygady Amerykańskiej kawalerii.

3 października 1777 roku walczył pod Germantown.

28 marca 1788 roku otrzymał pozwolenie od Kongresu na utworzenie legionu kawalerii.

Od 8 maja 1779 roku The Pulaski Cavalery Legion skutecznie stawiał opór  Anglikom w walkach o Chrleston w Południowej Karolinie i zapobiegł kapitulacji miasta.

17 listopada 1779 roku wiadomość o śmierci Pułaskiego dotarła do Generała Jerzego Waszyngtona, który stacjonował w Moore House w West Point. W rozkazie z tego dnia napisal on: „na hasło: Pułaski, ma być odzew: Polska”.

9 października 1779 roku został ranionu kulą kartaczną w czasie bitwy pod Savannah.

Kazimierz Pułaski zmarł 11 października 1779 roku na okręcie „Wasp”